Contractul se încheie între Furnizor, denumit în continuare TURIST INFO și Cumpărător, denumit în continuare HOTELIER.

 1. OBIECTUL CONTRACTULUI
  Obiectul contractului îl constituie găzduirea pe www.turistinfo.ro, denumit în continuare SITE, a unei pagini de prezentare pentru unitatea turistică a HOTELIERULUI.

 2. PREȚUL ȘI DURATA CONTRACTULUI
  Valoarea contractului este de ... lei, reprezentând contravaloarea serviciilor oferite de către TURIST INFO în perioada contractuală. Plata se face anticipat.

 3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
  1. TURIST INFO se obligă să pună la dispoziția HOTELIERULUI un spațiu pe SITE pentru publicarea ofertei unității turistice,
  2. TURIST INFO se obligă să pună la dispoziția HOTELIERULUI userul și parola contului de administrare al SITE-ului. Prin intermediul contului de administrare, HOTELIERUL va adăuga/modifica/șterge detalii din oferta unității turistice afișată pe SITE. Autentificarea în contul de administrare se face în pagina clienti.turistinfo.ro,
  3. TURIST INFO se obligă, ca pe toată perioada contractuală, să ofere SITE-ului un up-time de minim 95%,
  4. HOTELIERUL este de acord ca toate datele funizate către TURIST INFO și care țin de descrierea unității turistice, inclusiv poze și oferte de preț, să fie publice pe www.turistinfo.ro, pe toate aplicațiile TURIST INFO prezente și viitoare, pe site-urile și aplicațiile partenerilor,
  5. HOTELIERUL este de acord ca TURIST INFO să stocheze datele de contact ale unității turistice pentru a facilita comunicarea între aceasta și turiști (număr de telefon, email); datele de facturare ale Cumpărătorului pentru facturarea serviciilor prestate (nume, adresă, CUI/CNP, nr. Registrul Comerțului, banca, IBAN); datele de contact ale HOTELIERULUI pentru comunicarea cu reprezentanții SITE-ului (nume, numere de telefon, email),
  6. HOTELIERUL își asumă că are toate drepturile, dar și obligațiile legale ce decurg din promovarea unității turistice pe SITE și că este singurul răspunzător pentru informațiile afișate pe SITE, de eventualele incălcări ale legilor care reglementează activitatea de turism, drepturile de autor ale unui terț, concurență neloială sau publicitate falsă,
  7. În cazul în care unitatatea turistică nu este autorizată să funcționeze, iar legea va interzice la un moment dat SITE-ului să mai afișeze unitățile neautorizate, aceasta va fi imediat delistată de pe www.turistinfo.ro, fără obligativitate din partea TURIST INFO de a restitui HOTELIERULUI sumele deja achitate, ci de a reporta unității turistice perioada din abonament rămasă neconsumată, după autorizarea ei și intrarea în legalitate,
  8. HOTELIERUL se obligă să afișeze pe SITE date și informații reale, în caz contrar TURIST INFO va interveni pentru corectarea lor și va dispune sancțiuni la afișarea/listarea unității turistice pe SITE, interdicții/limitări în contul de administrare, suspendarea contului de administrare sau delistarea de pe SITE a unității turistice (suspendarea serviciilor), fără despăgubiri, de niciun fel, pentru aceste perioade,
  9. HOTELIERUL se obligă să respecte termenii și condițiile SITE-ului din pagina www.turistinfo.ro/termeni.html și politica de recenzii din pagina www.turistinfo.ro/politica_recenzii.html,
  10. HOTELIERUL se obligă să plătească serviciile TURIST INFO.

 4. ALTE CLAUZE
  1. Contractul cu TURIST INFO poate fi reziliat unilateral de către HOTELIER sau să ceară suspendarea temporară a serviciilor, oricând, indiferent de motiv, fără obligație din partea TURIST INFO de restituire parțială sau integrală a sumelor de bani deja achitate de către HOTELIER. Contractul cu TURIST INFO poate fi reziliat unilateral de către TURIST INFO, oricând, indiferent de motiv, cu obligație din partea TURIST INFO de a restitui către HOTELIER suma de bani aferentă perioadei dintre data rezilierii și data încheierii contractului,
  2. TURIST INFO este liber, pe toată perioada contractuală, să schimbe/modifice/dezvolte SITE-ul fără să fie nevoie de aprobarea HOTELIERULUI. Aceste modificări pot include, dar nu se limitează la: design și funcționalitate, structura informației, criterii de căutare, evidențiere, filtrare și ordonare a unităților turistice listate pe SITE, recenzii și comentarii de la turiști, modul de rezervare, disponibilitatea camerelor, nelistarea pe SITE a unităților turistice care nu afișează prețul serviciilor oferite ori disponibilitatea în perioada solicitată de turist,
  3. Părțile contractului sunt de acord ca emailul să reprezinte dovada comunicării între părți. Orice dispută care s-ar ivi între părți se va rezolva pe cale amiabilă. Un litigiu ce nu poate fi rezolvat pe cale amiabilă, va fi soluționat de către instanțele judecătorești din orașul Brașov,
  4. Contractul cu TURIST INFO i-a fost prezentat HOTELIERULUI la înscrierea unității turistice pe SITE și în momentul transmiterii facturii proforme pentru plată, cu următoarea mențiune: “Prin efectuarea plății, Cumpărătorul este de acord cu termenii și condițiile din Contractul cu TURIST INFO”,
  5. Contractul cu TURIST INFO este valid fără semnăturile Furnizorului și HOTELIERULUI, termenii acestuia fiind asumați și acceptați de către ambele părți, în mod implicit, prin transmiterea proformei și efectuarea plății,
  6. Părțile contractante sunt de acord ca emiterea si transmiterea documentelor fiscale să se facă electronic. Prezentul contract, împreună cu factura fiscală, au fost transmise HOTELIERULUI pe adresa de email și în contul de administrare al SITE-ului.

 5. FORȚA MAJORĂ
  Forța majoră apără de răspundere partea care o invocă. Prin forță majoră înțelegem orice eveniment excepţional sau catastrofic, circumstanţă sau urgenţă în urma căreia SITE-ului îi devine imposibil sau ilegal să mai funcționeze ori HOTELIERULUI să mai plătească.

 6. Partile contractului sunt de acord ca emailul sa reprezinte dovada comunicarii intre parti. Orice disputa care s-ar ivi intre parti se va rezolva pe cale amiabila. Un litigiu ce nu poate fi rezolvat pe cale amiabila, va fi solutionat de catre instantele judecatoresti din orasul Brasov.

 7. Prezentul contract este valid fara semnatura HOTELIERULUI. Contractul cu TURIST INFO i-a fost prezentat HOTELIERULUI in momentul inscrierii pe SITE a unitatii turistice si in momentul transmiterii facturii proforme pentru plata. Hotelierul a primit un email ce contine Factura Proforma si Contractul cu TURIST INFO, cu urmatoarea mentiune Prin efectuarea platii, Cumparatorul este de acord cu termenii si conditiile din Contractul cu TURIST INFO.

 8. Partile contractante sunt de acord ca emiterea si transmiterea documentelor fiscale sa se faca electronic. Prezentul contract a fost transmis HOTELIERULUI, impreuna cu factura fiscala, pe emailul hotelierului si in contul de administrare al SITE-ului.