Localitatea Mosnita Noua

Descrierea localității și informații utile turiștilor.

Despre Mosnita Noua

Se învecineazã cu teritoriul municipiului Timiºoara ºi comunei Giroc la vest, teritoriul comunei Ghiroda la nord  teritoriul comunei Bucovãþ la est nord-est, teritoriul comunei Chevereºu Mare la est, teritoriul comunei Sacoºu Turcesc la sud.

Pe teritoriul administrativ al comunei Moºnita Nouã sunt situate un numãr de cinci localitãþi: centrul de comuna Moºniþa Nouã ºi localitatile: Albina, Moºniþa Veche, Rudicica, Urseni.

Localitatea Moºniþa Nouã este situatã de-a lungul DJ 592 Timiºoara - Buziaº fiind strãbãtutã pe direcþia est-vest; localitãþile Moºnita Veche ºi Urseni sunt situate la nord ºi sud de centrul de comunã, fiind legate de acesta prin Dc 152. Localitatea Albina este situatã la nord de DJ 592, adiacent acestuia.

Localitatea Moºniþa Veche se afla la o distanþã de 1,8 km de centrul de comunã, localitatea Urseni la o distanþã de 3 km de centrul de comunã, localitatea Albina la o distanþã de 4 km de centrul de comunã, iar cãtunul Rudicica la o distanþã de 5 km de centrul de comuna. Prin PUZ-urile aprobate de consiliul local al comunei, intravilanele extinse ale Moºniþei Noi ºi Moºniþei Vechi sunt lipite, distanþa dintre ele fiind 0 Km. La fel, între intravilanele extinse ale Moºniþei noi ºi Urseniului distanþa este câteva sute de metri. De fapt, prin PUZ-urile directoare I ºi II, primarul din legislatura precedentã a dorit realizarea unei mari aglomerãri urbane, cu circa 10 - 12 mii de locuinþe ºi 40 - 45 mii locuitori - numitã Moºniþa. Aceasta ar urma sa aiba 4 cartiere, Moºniþa Veche, Moºniþa Noua, Urseni ºi Albina.

Sursa: http://www.mosnita.r



Vezi toate unitatile de cazare din Mosnita Noua