Localitatea Moroeni

Descrierea localității și informații utile turiștilor.

Despre Moroeni


Obiective turistice în Moroeni

Pestera - Padina, Moroeni, Dambovita

Zona Peștera - Padina, Comuna Moroeni este situată în extremitatea nordică a judeţului Dâmboviţa şi are în administraţie o suprafaţă de 28.739 ha – fiind cea mai mare comună dâmboviţeană, ca întindere - în care este inclusă şi suprafaţa Parcului Natural Bucegi aferentă judeţului. Comuna se învecinează la nord cu judeţul Braşov, la est cu judeţul Prahova şi la vest cu judeţul Argeş. Localitatea Moroeni dispune de un relief muntos, străbătut de râul Ialomiţa şi de pâraiele Ialomicioara şi Ruşeţu. Comuna Moroeni este ă din satele Moroeni (sat moşnenesc) - reşedinţa comunei, Dobreşti (situat la 18 km de centrul administrativ al comunei), Glod, Lunca, Muscel și Pucheni.
Astăzi, în comuna Moroeni, unde populaţia este majoritar creştin-ortodoxă, există 7 aşezăminte ortodoxe: Mănăstirea Peştera şi Schitul Peştera Ialomicioarei, precum şi Schitul Sf. Petru şi Pavel; Schitul Înălţarea Maicii Domnului şi Mănăstirea Cota 1000; Biserica Sf. Mihail şi Gavril din satul Lunca, Biserica Adormirea Maicii Domnului din satul Moroeni şi Biserica Sf. Ierarh Nicolae şi Biserica Sf. Ierarh Antonie cel Mare din satul Glod. La acestea se mai adaugă şi Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea din satul Glod, Mânăstirea Sfântul Ioan Iacob Hozevitul, aflată pe drumul Hidrocentralei Dobrești și Mânăstirea Adormirea Maicii Domnului, Ziduri.
În zona turistică Peștera – Padina, Comuna Moroeni există o concentrare foarte mare de resurse naturale, fiind statuate prin Legea nr.5/2000 un numar de 10 rezervaţii naturale (Rezervaţia naturală mixtă Peștera - Cocora inclusiv Cheile Urșilor, Rezervaţia naturală mixtă Cheile Tătarului, Rezervaţia naturală botanică Valea Horoabei, Rezervaţia naturală mixtă Orzea – Zănoaga, Rezervaţia naturală mixtă Zănoaga – Lucacila, Rezervaţia naturală speologică Peștera Rateiului, Rezervaţia naturală botanică Turbăria Lăptici, Rezervaţia naturală botanică Poiana Crucii, Rezervaţia naturală paleontologică Plaiul Hoților, Rezervația naturală Plaiul Domnesc), alături de care îşi au habitatul o serie de specii de plante cu statutul de protecţie şi conservare cum ar fi: floarea de colţ, rododendron, campanule, orhideea sălbatică, bulbucii de munte etc, sau animale precum capra neagră, gotcanul (cocoșul de munte), ursul brun, pisica sălbatică, cerbul carpatin etc, iar conform datelor din Planul de management al Parcului Natural Bucegi, suprafața totală a parcului este de 32.496,80 ha, din care, pe teritoriul județului Dâmbovița 16.634,50 ha., care reprezintă peste 50% din suprafața parcului. În Masivul Bucegi sunt cunoscute în prezent 97 de peşteri şi avenuri superioare dintre acestea 2 sunt remarcabile: Peştera Ialomiţei şi peştera Rătei.
Peștera Ialomiței, cunoscută şi sub numele de Peştera Schitul Ialomiţei, Peştera Schitului sau Peştera Ialomicioarei, descrisa în `Catalog Goran` 1982: 1241/1, este cea mai importantă și frumoasă formă carstică a Bucegilor, situată în Cheile Peșterii, pe versantul drept al Ialomiţei, la altitudinea de 1530 m, însumeaza 840 m lungime de galerii fosile active dispuse pe două etaje. Peştera este cunoscută încă din secolul al XVI-lea şi se crede că ar fi servit ca adăpost domnitorului Mihnea Vodă în timpul refugiului său spre Transilvania (1510), în przent fiind vizitată de peste 300.000 de turiști anual. De menționat este și faptul potrvit căruia în Peștera Ialomicioarei există un serviciu de salvaspeo, iar în zona Peștera-Padina se află singurul Centru de Instruire Salvamont din țară. Peștera Rătei, numită şi peştera de la Izvorul Răteiului, este săpată în calcarele jurasice ale muntelui Lespezi, în versantul stâng al pârâului Rătei, afluent drept al Ialomiţei, la o altitudine de 1.060 m în masivul Leaota muntele La Piatra. Este o peştera foarte mare suborizontală cu galerii dispuse pe etaje însumând aproximativ 7.000 m. Principala reţea hidrografică care drenează Bucegii este Ialomiţa, al cărui bazin cuprinde cea mai mare întindere din masiv, iar pe râul Ialomiţa avem 3 acumulări – lacul Boloboci, Lacul Scropoasa și Lacul Dobrești, în Parcul Natural Bucegi întâlnindu-se primele două.
Unele dintre cele mai importante obiective turistice ale zonei sunt reprezentate de monumentele naturiiI din perimetrul Parcului Natural Bucegi, precum: Sfinxul din Bucegi (este unul dintre `brandurile` cele mai cunoscute ale României în lume, iar povestea ascunsă de acest cap de om care priveşte în zare, nu a fost descifrată până în prezent); Babele (ciupercile de piatră numite „Babele” — sunt formațiuni stâncoase situate în apropiere de vârful Baba Mare - 2292 m); Pietrele de la Omu (sunt de importanţă geomorfologică, se găsesc pe Vârful Omu din nordul masivului, care este cel mai înalt punct din munţii Bucegi, fiind al optulea vârf din România, cu o altitudine de 2.505 m); Avenul Piciorul Babelor, Avenul de sub Babele, Cheile Tătarului și 7 Izvoare.
Printre obiectivele antropice important putem menționa: Hidrocentrala Dobrești, construită în 1930, monument istoric industrial, clasa B, Casa Ion Ciorănescu, în care a funcţionat Primăria comunei Moroeni cu sediul administrativ, a devenit între timp muzeu, fiind inclusă în Lista monumentelor istorice 2004, întocmită de Ministerul Culturii şi Cultelor – Institutul Naţional al Monumentelor Istorice, ca monument de categorie B, alături de alte case- monument istoric datând din aceeaşi perioadă (secolul XX-XXI), precum: Casa Vasile Cojocaru, Casa Artenie Alexe, Casa Florea Gurgu şi de altele mai vechi - Casa Steliana Uţă, Casa Maria Anghelescu, Casa Stana Birlica, Casa Ion şi Frusina Chiţescu, Casele Stelica, Filareta şi Filofteia Coţofană şi Casa Anghelescu Marin
(secolul XIX). În zona Peștera – Padina, Comuna Moroeni se pot practica următoarele forme de turism: turismul montan, turismul de aventură, turismul speologic, turismul științific, dar și turismul de belvedere, un punct important în acest sens fiind Podul cu Flori, situat la 1600 m altitudine, unde se organizează excurii cu ATV-urile. Menționăm că în zonă există 12 trasee turistice omologate. Datorită concentrării foarte mari de rerurse naturale, a unicității lor, și a amplasării în zona Peștera - Padina, Comuna Moroeni, zona s-a dezvoltat constant în ultimii ani din punct de vedere turistic, în prezent existând peste 1188 de locuri de cazare în unități clasificate de la 1 la 5 stele (din care cca 30% sunt de 4 stele), în structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare fiind înregistrați cca 70.000 de turiști. De asemenea există două puncte de informare turistică, care promovează structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare și oferă informații despre traseele turistice montane, precum și despre resursele naturale și antropice ale zonei, iar în primăria Moroeni s-a înființat de curând un punct local de informare turistică. Alte puncte tari ale zonei sunt: amplasarea în interiorul Izocronei de 90 de minute unde există o populație de cca 6 milioane de locuitori, rezidenți ai orașelor București, Pitești și Brașov; existenţa evenimentelor culturale şi de tradiţie: “Padina Fest”, se află la a VII – a ediție, Festivalul de Colinde în fiecare an la data de 17 decembrie, “Maratonul Munților”, anual, precum și alte spectacole care se organizează săptămânal în Casa de Cultură, ce are o capacitate de 500 de locuri.
Documentaţia transmisă de Consiliul Local al Comunei Moroeni este în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, cu completările ulterioare şi a fost aprobată prin hotărârea Consiliului Local al Comunei Moroeni, Judeţul Dâmbovița, nr. 64 din 30.08.2017.
Zona Peștera – Padina, Comuna Moroeni îndeplineşte criteriile minime obligatorii privind atestarea staţiunilor turistice de interes naţional şi întruneşte un punctaj de 235 de puncte la criteriile suplimentare, faţă de minimul de 135 de puncte necesare, pentru atestarea ca stațiune turistică de interes național.Vezi toate unitatile de cazare din Moroeni