Adulți
-
2
+

Copii
-
0
+

Localitatea Mioarele

Descrierea localității și informații utile turiștilor.

Despre Mioarele

Mioarele este o comunã aproape de Câmpulung Muscel în nordul judeþului Argeº, Muntenia, România. Localitãþi componente: Aluniº, Chilii, Coceneºti, Mãþãu, Suslãneºti
Comuna Mioarele se aflã la poalele Carpaþilor Meridionali, în Subcarpaþii Getici, la o altitudine variind între 650 ºi 1000 m. Dealul Matau - 1017m - închide spre sud depresiunea Cîmpulungului dintre Râul Târgului ºi Argeºel ºi spre nord depresiunea Jugur Poenari, constituind totodatã una din frumuseþile naturale ale localitãþii.
Aflatã la 4 km sud-est de Cîmpulung Muscel, în partea de nord-est a judeþului Argeº, comuna Mioarele are coordonatele geografice 45°15 latitudine nordicã ºi 25°39 latitudine esticã.
Cu o suprafaþã de aproximativ 32 km pãtraþi, comuna este ã din urmatoarele sate:Mãþãu (reºedinþa comunei), aflat pe dealul cu acelaºi nume, Suslãneºti, pe valea râului Argesel,Coceneºti, Chilii, Aluniº.
Sursa: www.wikipedia.orgVezi toate unitatile de cazare din Mioarele