Adulți
-
2
+

Copii
-
0
+

Localitatea Berzasca

Descrierea localității și informații utile turiștilor.

Despre Berzasca

Situatã în partea de sud a judeþului Caraº-Severin, ca ºi a Banatului în întregul sãu, pe DN 57, localitatea Berzasca, reºedinþa comunei cu acelaºi nume, se aflã la o distanþã de cca 191 km de municipiul Timiºoara. 

Comuna Berzasca se întinde pe o suprafaþã de 26773 ha, din care 1368 ha reprezintã terenul agricol investigat. În alcãtuirea acestui teritoriu administrativ intrã urmãtoarele localitãþi: Berzasca, Bigãr, Cozla, Drencova  ( Drenkova ) ºi Liubcova.  

 Din punct de vedere climatic, comuna se încadreazã în arealul temperat-continental moderat, cu accentuate influenþe mediteraniene, cu manifestarea concretã a douã microclimate locale, corespunzãtoare zonelor montane ºi depresionarã.

Vegetaþia de pe teritoriul comunei este alcãtuitã din pãduri de foioase, pajiºti ºi grupãri ruderale, fiind dispusã în etaje specifice, condiþionate de cadrul natural, în care litologia variazã ºi relieful diversificat (deal, munte, terase, lunci) ºi climatul, în general cãlduros-umed, au un rol determinant.

Sursa: www.berzasca.ro

Poze imprejurimi Berzasca

Berzasca Berzasca Berzasca Berzasca Berzasca Berzasca Berzasca Berzasca

Vezi toate unitatile de cazare din Berzasca