Tasnad 2017 | Statiunea Tasnad
path
Caută cazare în:
pixel
box
Tasnad:
Cazare Tasnad
Restaurante Tasnad
Sali de conferinta Tasnad
box
pixel
box
Despre Tasnad:
Despre Tasnad
Obiective turistice Tasnad
Evenimente turistice si agrement Tasnad
Poze Tasnad
Harta Tasnad


Paște 2018 Tasnad
Crăciun 2017 Tasnad
Revelion 2018 Tasnad
box
pixel
box
Cazare judetul Satu Mare:
Cazare Apa
Cazare Botiz
Cazare Carei
Cazare Certeze
Cazare Livada
Cazare Negresti Oas
Cazare Odoreu
Cazare Paulesti de Satu Mare
Cazare Satu Mare
Cazare Tasnad

box

Oraºul Tãºnad este situat în zona de sud-vest a judeþului Satu Mare, judeþ aflat în nord-vestul României la graniþa cu Ungaria ºi Ucraina.

Distanþele pânã la principalele oraºe din zonã sunt:
- 60 de km pânã la reºedinþa de judeþ, municipiul Satu Mare
- 25 de km pânã la Carei
- 60 de km, pânã la Zalãu
- 85 de km pânã la Oradea
- 140 de km pânã la Cluj-Napoca

Principalele obiective turistice din oraºul Tãºnad sunt:
- Staþiunea turisticã cu ºtrand de apã termalã, care atrage anual mii de turiºti
- Muzeul orãºenesc, ce funcþioneazã într-o veche reºedintã nobiliarã. Clãdirea a fost construitã în a doua parte a secolului al XVIII-lea, în stil baroc, restaurat ulterior ºi declarat monument istoric. Astãzi adãposteºte o colecþie etnograficã cu exponate specifice zonei ºi una arheologicã
s - patronul echipei de fotbal Rapid Bucureºti, fost vicepriministru al României

Pe teritoriul localitãþii a fost descoperit un important zãcãmânt hidrografic termomineral, în anul 1978 fiind forat un puþ de captare a apei termale la o adâncime de 1354 m. În zona de agrement a oraºului funcþioneazã încã din anul 1978 ºtrandul termal.
Apa termalã care are o temperaturã de suprafaþã de 72 Celsius ºi o mineralizare totalã de 9,84 g/l, este predominant cloruratã-bicarbonatatã-sulfatatã (din punct de vedere al dominanþei anionilor) ºi sodicã-calcicã-magnezianã în prezenþa amoniului ºi potasiului. Aceste calitãþi o recomandã pentru utilizarea în curã externã, în afecþiuni reumatismale degenerative, afecþiuni reumatismale abarticulare, afecþiuni neurologice periferice cronice, afecþiuni ginecologice cronice (în afara puseelor inflamatorii), afecþiuni posttraumatice, boli asociate (boli profesionale, endocrine, boli de metabolism), dar ºi pentru bãi tonifiante, de întreþinere a condiþiei fizice sau pur ºi simplu agremental, prin îmbinarea curelor de apã, aer ºi soare.

Potrivit recomandãrilor Institutului de Medicinã Fizicã Balneoclimatericã ºi de Recuperare Medicalã din Bucureºti, apa termomineralã de la Tãºnad poate fi folositã în curã externã, în urmatoarele afecþiuni:
- stãri preartozice
- reumatism degenerativ
- reumatism abarticular
- sechele posttraumatice
- afecþiuni ale sistemului nervos periferic
- ginecopatii
- afecþiuni dermatologice
- bãi tonifiante, de întreþinere a condiþiei fizice a organismului


Zona este renumitã ºi pentru lacustrele artificiale de tip iaz, se gãsesc dispersate în arealul mai multor comune apropiate ºi sunt generatoare pentru mai multe categorii de turism, agrement-turism nautic, turism piscicol dar ºi cinegetic (ornitofaunã acvaticã).

Sursa: www.tasnad.com