adaugă o unitate turistică
search
date_range

Localitatea Vaideeni

Descrierea localității și informații utile turiștilor.

Despre Vaideeni

Comuna Vaideeni este situatã în nord-vestul judeþului Vâlcea, regiunea geograficã Oltenia, România, la poalele Munþilor Cãpãþânii, în extremitatea nordicã a depresiuni subcarpatice Horezu. Comuna cuprinde mai multe sate: Izvoru Rece, Cerna, Mariþa, Cornetu ºi Vaideeni. Suprafaþa comunei Vaideeni este de 15759 ha din care aproximativ 10.000 ha este acoperita de pãduri. Satul Vaideeni reprezintã reºedinþa comunei, fiind situat în bazinul râului Luncavãþ, afluentul Oltului. Teritoriul administrativ al comunei se întinde spre nord pânã în creasta principalã a Munþilor Cãpãþânii.

www.wikipedia.org

Poze imprejurimi Vaideeni