adaugă o unitate turistică
search
date_range

Localitatea Tomesti de Timis

Descrierea localității și informații utile turiștilor.

Despre Tomesti de Timis

Comuna Tomeºti este situatã pe versantul nordic al munþilor Poiana Ruscai, pe cursul superior al râului Bega, desfãºurându-se sub vârfurile Padeº (1378 m) ºi Rusca (1359 m) pânã la confluenþa râului Bega cu afluentul Sasa, în interiorul ei aflându-se o bogatã ºi frumoasã zonã montanã ºi piemontanãDin punct de vedere administrativ comuna Tomeºti, aparþine judeþului Timiº, fiind situatã în extremitatea de est a judeþului, la o distanþã de 118 km de municipiul Timiºoara, la 58 km de oraºul Lugoj ºi la 23 km de oraºul FãgetCoordonatele geografice ale localitãþii Tomeºti sunt: 22 grade 18 minute longitudine esticã ºi 45 grade 46 minute latitudine nordicã
Sursa: www.ghidulprimariilor.ro

Poze imprejurimi Tomesti de Timis