adaugă o unitate turistică
search
date_range

Localitatea Hidiselu de Jos

Descrierea localității și informații utile turiștilor.

Despre Hidiselu de Jos

Hidiselu de Jos este un sat din componenta comunei Hidiselu de Sus, judetul Bihor.

Comuna Hidiºelu de Sus se aflã situatã în partea central sudicã a judeþului Bihor, în zona dealurilor Tãºadului. Ea este traversatã de drumul naþional DN 76 (Oradea – Beiuº), ºi se aflã la aproximativ 17 km sud-est de Oradea.

Este una dintre localitãþile cu o veche istorie, ea fiind atestatã documentar în anul 1214 sub denumirea de Harangve Meyew.

Localitãþile ce intrã în componenþa comunei sunt:

    Hidiºelu de Sus, Hidiºelu de Jos (1435, Alamamezeu)
    Mierlãu (1214, Nyr Mezew)
    Sintelec (1435, Zentelek)
    ªumugiu (1692, Somody, Symeggy, Pusta, Somogy).

Suprafaþa pe care se întinde comuna este de 8997 ha. Economia este specificã zonei rurale colinare, în care predominã cultura plantelor, un mare accent fiind pus pe pomiculturã ºi creºterea animalelor.

Monumentele istorice ºi de arhitecturã interesante turistic sunt: aºezarea dacicã fortificatã (La Cetãþuie) din Mierlãu ºi biserica Ortodoxã de lemn „Sf. Arhanghel” (1730) din Hidiºelu de Jos. Peisagistic, fiind o zonã împãduritã ºi aflatã în apropierea Municipiului Oradea este des vizitatã de turiºti, în special la sfârºit de sãptãmânã. Iarna se pot practica pe pârtia de schi de la Hidiºelu de Jos sporturile de iarnã.

Sursa: http://www.primaria-hidiseludesus.ro

Poze imprejurimi Hidiselu de Jos