adaugă o unitate turistică
search
date_range

Localitatea Dulcesti

Descrierea localității și informații utile turiștilor.

Despre Dulcesti

Comuna este situatã în partea de est a judeþului Neamþ, în zona de contact dintre regiunea vesticã a podiºului Moldovei, pe partea dreaptã a râului Moldova.

Prima atestare documentarã a comunei Dulceºti dateazã din 23 august 1455, documentul aflându-se la Suceava - Cetatea de Scaun. Actul precizeazã cã „Petru Voievod (domn al Moldovei în acea perioadã era Petru Aron) dãruieºte lui Tudor Limbã dulce satele Bãrboºi, Beºcureni ºi Frãteºti, pe Pârâul Negru".

Comuna Dulceºti cuprinde 6 sate: Dulceºti, Briþcani, Cârlig, Corhana, Poiana ºi Roºiori. Ele au o dispunere asemãnãtoare, rãsfiratã pe structura reliefului.

Poze imprejurimi Dulcesti