adaugă o unitate turistică
search
date_range

Localitatea Budesti

Descrierea localității și informații utile turiștilor.

Despre Budesti

Comuna Budeºti este aºezatã în partea de nord a judeþului Maramureº,
aproape de staþiunea balneoclimatericã Ocna ªugatag.

Poze imprejurimi Budesti