Saschiz. Turism Saschiz
path
Caută cazare în:
pixel
box
Saschiz:
Cazare Saschiz
Restaurante Saschiz
Sali de conferinta Saschiz
box
pixel
box
Despre Saschiz:
Despre Saschiz
Obiective turistice Saschiz
Evenimente turistice si agrement Saschiz
Poze Saschiz
Harta Saschiz


Paște 2018 Saschiz
Crăciun 2017 Saschiz
Revelion 2018 Saschiz
box
pixel
box
Cazare judetul Mures:
Cazare Acatari
Cazare Brancovenesti
Cazare Breaza
Cazare Campu Cetatii
Cazare Cornesti
Cazare Corunca
Cazare Danes
Cazare Deda
Cazare Eremitu
Cazare Ernei
Cazare Faragau
Cazare Ganesti
Cazare Gheorghe Doja
Cazare Ghindari
Cazare Ibănești
Cazare Iod
Cazare Livezeni
Cazare Ludus
Cazare Lunca Bradului
Cazare Ogra
Cazare Rastolita
Cazare Reghin
Cazare Salard
Cazare Sancraiu de Mures
Cazare Sangeorgiu de Mures
Cazare Santana de Mures
Cazare Sarateni
Cazare Sarmasu
Cazare Saschiz
Cazare Sighisoara
Cazare Sovata
Cazare Stanceni
Cazare Targu Mures
Cazare Tarnaveni
Cazare Ungheni
Cazare Vatava
Cazare Zau de Campie

box

Saschiz, mai demult Saschizd, Chizd (în dialectul sãsesc Keist, Kaest, în germanã Keisd, Kaisd, Keißd, Kaißd, Hünenburg, Hujnerschburg;, în maghiarã Szászkézd vára) este un sat în judeþul Mureº, Transilvania, România. Este reºedinþa comunei Saschiz.
Satul Saschiz este atestat documentar din anii 1308-1310. Localitatea Saschiz (cunoscutã în limba românã ºi sub denumirile alternative Saschizd, Chizd) a fost populatã de secui pânã la sfârºitul secolului al XIII-lea, când a devenit o localitate populatã preponderent de saºi, sub denumirea de Kaissdit (cunoscutã în limba germanã ºi sub denumirile alternative Hünenburg, Hujnerschburg, Keisd, Kaisd, Keißd, Kaißd [in Weinland, Königsboden], iar în dialectul sãsesc Keist, Kaest).

Saschizul a rivalizat chiar cu Sighiºoara care, în acea vreme, era "capitala" saºilor din Transilvania. Acest orãºel era centrul pentru capitulum-ul din Szászkézd (casa pentru adunarea canonicilor), motiv pentru care, în 1663, Mihai Apafi I, princepele maghiar al Transilvaniei (1661-1690), a þinul o dietã (sesiune a Parlamentului) în biserica din localitate. Lucrãrile de construcþie a acestei biserici au început în 1493 ºi au fost terminate, ca bisericã fortificatã, în prima jumãtate a secolului al XIV-lea. Turnul ºi biserica micã au ajuns sã aibã înfãþiºarea actualã în anul 1677. Turnul, care seamãnã cu Turnul cu Ceas din Sighiºoara (forma pe care o avea anterior incendiului din 1676), pe care meºterii fãuritori l-au avut ca model, a fost renovat în 1832, dar a fost serios avariat de cutremurul din 1986. Acoperiºul Turnului, îmbrãcat în þiglã smãlþuitã, coloratã în diverse culori, are forma unei piramide ascuþite. Dintre obiectele aflate în bisericã, o valoare deosebitã o are un potir gotic, lucrat acum mai bine de 500 de ani de cãtre un artist necunoscut.

În 1494, localitatea Saschiz (Keisd) a primit de la provincia Sibiu, membrã a celor ªapte scaune sãseºti, suma de 50 de guldeni, apoi în 1497 sume de 25 guldeni, în 1521 încã 16 guldeni ºi, în sfârºit, în 1525 alþi 15 guldeni, contribuþie pentru construirea Bisericii fortificate. Bisericii Sf. ªtefan (în germanã Stephanskirche) i-a fost acordat în perioada 1503-1507, dreptul de acordare a indulgenþelor. Aceste indulgenþele erau acordate contracost de Biserica Catolicã exact în perioada 1503-1507, epocã care a premers Reformei protestante.

În anul 1677 a fost supraînãlþat turnul principal, de un maistru constructor tirolez, care a luat ca model Turnul cu ceas din Sighiºoara. În aprilie 1714, un incendiu devastator a distrus cea mai mare parte a clãdirilor din Saschiz, ocazie cu care s-au topit ºi cele trei clopote ale turnului cu ceas. În afarã de biserica fortificatã Sf. ªtefan, în Saschiz mai existau alte ºase biserici, motiv pentru care oraºul mai era cunoscut sub denumirea neoficialã de Siebenkirchen (ºapte biserici). Mai existã astãzi urme a patru din ele.

Sursa: www.wikipedia.org